Teknik Uzman Görüşü nedir? Ne işe yarar?

Bilirkişi incelemesine gönderilen dava dosyanızın hakkıyla incelendiğini ve maddi gerçekliğin tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarıldığını, hâkimin, -kısıtlı vaktinde- kalın dosyanın "ÖZ" ünü raporda kolaylıkla görebilir hale geldiğini düşünün. Bu gerçek hayatta -Türkiye'de- nadiren olur.

Evet, tecrübeli, titiz, yetkin bilirkişiler elbette vardır ve görevdedirler. Ama belki yoğunluktan, belki takdir edilen "haksız" düşük ücretten, dosyaya giren rapor(lar) niteliksiz ve gerçeğe aykırı biçimde aleyhinizde olabilir. 

Anglo-Sakson hukukundaki “taraf bilirkişisi” veya “uzman tanık” kurumunun, HMK’nın 293. maddesi ile hukuk sistemimizde de karşılığı vardır. Avukatınız (veya bizzat siz), elinizdeki "kartı" oyun bitmeden oynayarak avantaj sağlayabilirsiniz.

Nasıl mı? Lehinizde olacak olan teknik uzman görüşünü ("mütalaa" da, "uzman delili" de denir) uzmanından sağlayarak, davanın uygun aşamasında dosyaya delil olarak sunabilirsiniz. Böylece hem konuya odaklanılmasını sağlar hem de davanın mecraından kaymasını engellersiniz.

  • Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler (sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez).
  • Hâkim, talep üzerine veya re'sen, kendisinden rapor alınan uzman kişinin davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir. Uzman kişinin çağrıldığı duruşmada hakim ve taraflar gerekli soruları sorabilir.

Uzman görüşü kimi zaman henüz dilekçeler teatisi aşamasında, kimi zaman ise tahkikat aşamasında, özellikle dosyada bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra -bilirkişi raporu hilafına tespit ve yorumlar içerir şekilde- taraflarca sunulur (1).

Dosyaya giren bilirkişi raporu aleyhinde olan taraf, nitelikli uzman görüşünü ibraz ederek tartışılmasını sağlayabilir. Yargıtayın, dosyadaki bilirkişi raporu ile taraflardan biri tarafından dosyaya sunulan uzman görüşü arasında çelişkiler bulunması halinde, çelişkilerin giderilmesi amacıyla dosyanın “yeni bir bilirkişi heyetine” tevdii edilmesi gerektiğine karar verdiği içtihatları vardır. 15. Hukuk Dairesinin bir içtihadına şuradan erişebilirsiniz.

Bu blog, Uzman Görüşünün önemine değinirken, bilirkişilerin yaşadığı güncel sorunlara da yer vermeyi planlıyor.

Blogumuz, iki yüzü geçkin dosyaya rapor sunmuş, konkordato komiserlikleri yapmış tecrübeli bir mühendisçe yazılıyor.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız

Tıbbi konularda uzman görüşünün öneminin değerlendirildiği bir videoya bu adresten erişilebiliyor. Bir diğer güzel ve değerli video paylaşımı da bu adreste görülebiliyor.

(1) alıntıdır. Link