Teknik Bilirkişi Görüşü

Teknik bilirkişi görüşüne ihtiyaç duyulan konular ve uygulama alanlarından örnekler vermek yerinde olacaktır (aşağıdaki listede üçüncü sıradaki konudan örnek bir rapor için tıklayınız).

 • Davadan önce teknik görüş raporu sunma, davaya ön hazırlık
 • Süren (derdest) davada teknik görüş raporu oluşturma, teknik değerlendirme, uzman delili
 • Anlaşmazlıkların çözümü için taraflara rapor hazırlama, teknik arabuluculuk
 • Tespit raporları
 • Durum tespiti, hali hazır durum tespiti, delil hazırlığı
 • İnşaatlarda gizli ve açık ayıplar ile eksik işlerin tespiti
 • İnşaatlarda sözleşme süreçlerinin incelenmesi, teknik şartnameye aykırılık, gecikmeler
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ihtilafları
 • Hukukçular için teknik bilirkişilik hizmeti
 • Mimarlık, İnşaat, Mekanik, Elektrik Mühendisliği, sözleşme şartname hakkediş, imalat metraj dökümü, kesin hesap, özel fiyatlar
 • Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Bina kabulü, teslim alma, açık, gizli ayıp
 • Ticari ve endüstriyel binalarda işin kabulü ve teslim alınması
Teknik bilirkişi görüşü olmayan bir dosyanın nasıl savrulup gittiğini anlatan gerçek hayattan çarpıcı bir örnek için tıklayınız