Elektrik Kesintilerinden Bezdiniz mi, Yoksa Voltaj mı Şikayetiniz?

Elektrik piyasasında yetkili üst kurul olan EPDK, dağıtım şirketlerinin vatandaşa sunduğu hizmeti değerlendirmekle de görevlidir. Bu niyetle yayımlanmış olan Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği neler içeriyor bir bakalım. 
Kalite, 3 başlıkta değerlendirmeye tabi tutulmuş.

a) Tedarik sürekliliği kalitesi,
b) Ticari kalite,
c) Teknik kalite

Tedarik sürekliliği, kullanıcılara (bizlere) ekonomik olarak kabul edilebilir maliyetlerle ve mümkün olan asgari kesinti süresi ve sıklığı ile elektrik enerjisi sunabilme kapasitesi olarak tanımlanıyor. Dağıtım şirketleri tedarik sürekliliğini kurmuş oldukları -uzaktan izleme özellikli- sistemle takip edip sürekli raporlamak durumunda. Hatta;

Md. 17' ye göre 

(3) Tablo 1 ("kesintiler tablosudur"), ait olduğu ayı takip eden ay sonuna kadar dağıtım şirketi internet sitesinde yayımlanmaya başlanır. Yayımlanan Tablo 1’de yer alan kesintilerin, il ve ilçe bazında listelenmesi sağlanır.

Peki yapıyorlar mı? Bazı dağıtım şirketleri yapıyor, ama 4 senedir veri yayımlamayan, 5 sene önceki dosya linkleri de çalışmayan dağıtım şirketi de var. 

Yine Md. 17'de
(5) Dağıtım şirketi; talep etmeleri halinde kullanıcılara, etkilendikleri kesintilerin Tablo 1 formatındaki listesini ve bu kesintilerden hesaplanan TKSAYI ve TKSÜRE değerlerini verir. 

Yani vatandaş olarak bölgenizdeki kesinti kayıtlarını ilgili EDAŞ'tan isteme hakkınız var. Hatta Md.8/4'e göre, diyelim kesintilerden çok mustaripsiniz ve kanıt istiyorsunuz, buyurun;

(4) Kullanıcı (yani siz); tedarik sürekliliğini kaydetmek üzere, dağıtım şirketince onaylanmış ölçme ve kayıt cihazını dağıtım şirketinin kontrolünde ve uygun göreceği biçimde, bağlantı noktasına veya faturalamaya esas ölçüm noktasına tesis ettirebilir. Bu cihazların kayıtları, kullanıcının talebi üzerine dağıtım şirketi ile birlikte okunur ve dağıtım şirketi tarafından kendi kayıtları ile birlikte değerlendirilerek bu Yönetmelik uyarınca ödenecek tazminatların hesaplanmasında kullanılacak kesinti süre ve sayılarının belirlenmesinde dikkate alınır.

Buraya kadar tedarik sürekliliğinden konuştuk, ticari kalite pek alanımıza girmiyor ama teknik kaliteye de değinmeden geçmeyelim. EPDK, dağıtım şirketlerinin her mahallede olmasa da, yönetmelikte gösterilen sayıda noktada teknik kalite kayıt cihazı kurmasını şart koşuyor. Bu nokta sorunlu bir nokta ise cihazın oradan sökülmesine de müsaade etmiyor. Yani A+++ diye heves ettiğiniz buzdolabınız 6 ayda servise gitti, servis te "şebekeden bu" diyerek midenizi bulandırdı ise yönetmelik teknik kalite kriteri ile belki size merhem olabilir. Sizin enerji aldığınız şebeke kısmında teknik kaliteyi kaydeden cihaz olabilir. 

Yönetmelik, niyet olarak vatandaşı koruyor görünüyor ama acaba uygulamada öyle midir? Dağıtım şirketi, kendi aleyhine olan delili -hukuk bürosu kanalı ile- mahkemelere sunar mı? EPDK'nın personeli bu kadar büyük işin altından kalkar da kaliteyi bozanlarla bozuşur mu kocaman soru işaretidir. 

Yönetmelik açık olduğu halde 4-5 yıldır veri yayımlamayan şirket kimlerdendir acaba?